Hybridledarskap

Vad lär jag mig i utbildningen?

Jag vill gå den här kursen!

Karolin Sandin

Hybridexpert och digital facilitator

Peter Alkeryd

Hybridexpert och digital facilitator

Peter och Karolin är vana digitala facilitatorer som med fast hand guidar er genom denna läranderesa. Med hjälp av en trygg lärandemiljö där gemensamt upptäckande är ledorden hittar vi tillsammans nya förhållningsätt till en ny värld.

Utbildningsbeskrivning

Med upprinnelse i pandemin har våra vanor för var och hur vi arbetar förändrats radikalt. Kontorets funktion möter nya önskemål och digitala verktyg möjliggör nya sätt att samverka och föra samman. 

Det medför både möjligheter och utmaningar för ledare, team och verksamheten som helhet. Den ökade andelen digitala eller hybrida möten skapar naturligt ett större avstånd mellan människor och riskerar att försvåra vår kommunikation, interaktion och känsla av tillhörighet.

Samtidigt möjliggör digitala verktyg snabb interaktion, asynkront (icke tidsbundet) samarbete och att jobba distribuerat. Är vi rustade för att leda i en ny miljö på ett nytt sätt? Vilka nya förmågor krävs?                  

5/5

Fantastiskt format

Jag får vara i ett format där jag genom eget ansvarstagande guidas vidare i nyfiket upptäckande tillsammans med de andra deltagarna. Inte visste jag att en digital upplevelse kunde vara så här.

Tidigare deltagare

Detaljer för kursen

Kurstid

4 veckor

Kurs pris

18 995kr

Kurs nivå

Blandad

Vad säger deltagare om kursen och kursledaren?

Har haft förmånen att läsa flera kurser med Johan under senaste året, bl.a. agila metoder och förändringsledning och kan inte säga annat än att han är oerhört pedagogiskt och lyhörd. Han är mån om att utbildningen blir så bra som möjligt och tar därför till sig av feedback för att löpande förbättra sin egen roll som lärare. Jag upplever att Johan har ett coachande förhållningssätt vilket innebär att han inte svarar på en fråga utan på sin höjd dela med sig av sitt perspektiv och ställer frågor som gör att jag själv bildar mig eget svar och perspektiv.
Daniel Harre
Göteborg, Sverige
En fantastisk lärare som coachade mig igenom mina filosofiska frågor på ett intellektuellt och givande sätt. Han utstrålar entusiasm och ödmjukhet där han vill allas bästa! 
Monzer Abbas
Sverige
Johan is incredibly sharp at cultivating teams. He expertly does this by speaking directly to individuals and understands how to approach different personalities in a way that makes everyone in a group involved and interested. Thanks to Johan, me and my group feels fully prepared to enter any agile work environment.
Jacob Westberg
Stockholm, Sverige

Signa upp och få tillgång till allt material i ett år.

Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den. 

Rulla till toppen